Waar bent u naar op zoek?

Het klimaat en/in de kerk

01-11-2023

Met gevoelens van vervreemding nam het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond kennis van de uitlatingen van de Protestantse Kerk ten aanzien van de klimaatcrisis. Een aantal actiegroepen houdt samen met de Groene Kerken op zondag 12 november een mars voor klimaat en rechtvaardigheid in Amsterdam. Op de website van de Protestantse Kerk doet de scriba, dr. René de Reuver, een oproep om daaraan mee te doen. Op zondag prijzen we God, en “dat kan op verschillende manieren, vanaf de kerkbank, maar ook vanaf de straat”. Wanneer ds. De Reuver zegt  dat je wel een keertje je eigen gemeente in de steek mag laten om actie te voeren in Amsterdam, laat hij merken dat de kerk zelf niet goed weet wat het eigene van de eredienst is. Daar vindt immers bediening van de verzoening plaats. Daar ontmoet de levende Heere Zijn gemeente bij Woord en sacrament. Dat is niet inwisselbaar met een protestmars, ook niet voor één keer. In de oproep van de kerk  worden rechtvaardiging en heiliging misverstaan. Ons advies: ga   – zoveel als mogelijk is lopend of met de fiets –  op zondag in uw eigen gemeente naar de kerk. Dat is goed voor het milieu en voor uw ziel.

Ten tweede: de verzwagering van kerk en actiegroepen. Reina Wiskerke legt daar de vinger bij in haar column in het Nederlands Dagblad van 1 november. Clubs als Extinction Rebellion en Transnational Institute, die mede deze klimaatmars organiseren, spreken zich onomwonden uit tegen Israel. Het is goed dat de kerk zich bezighoudt met klimaatvraagstukken, maar laat ze dat doen op haar eigen merites, vanuit de Schrift.

Vervreemding ervaren we, ten derde, bij de mededeling, dat er voorafgaand aan de mars een interreligieuze viering zal worden gehouden. “Vanuit verschillende tradities zal er worden gebeden en God worden geprezen om het geschenk van de schepping”.  Op deze manier reduceert de kerk het belijden van Christus tot een traditie, een optie tussen andere. Er is dringend een klimaatverandering nodig in de kerk en in haar communicatie.

Tenslotte: het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond doet een oproep om tijdens de zondagse erediensten te bidden voor het geheel van de kerk, dat wij allen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift blijmoedig en volhardend onze Heere Jezus Christus zullen volgen, tot zegen van de wereld. Totdat Hij komt.

Namens het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond,

ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter