Waar bent u naar op zoek?

Het komt aan op bijbelstudie

10-12-2020

Prop. H. Kramer uit Urk is sinds vorige maand beroepbaar. Hij is 32 jaar, ongehuwd, en heeft een vriendin.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

In de eerste plaats dat ik dankbaar ben dat de Heere mij tot hiertoe heeft willen helpen. In de tweede plaats dat ik er sterk naar verlang om een gemeente te mogen dienen. Het is een oefening in afhankelijkheid en luisteren naar Zijn stem.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Ik heb gestudeerd aan de PThU in Amsterdam. Ik denk er met een heel fijn gevoel aan terug. Ik heb er ontzettend veel geleerd, vooral van de tijd die ik met medestudenten doorbracht op het seminarium in Doorn en tijdens de supervisie. Persoon, beroep en ambt komen op dat soort momenten samen. Hoe vertaal ik wat ik heb geleerd naar de praktijk van het leven van mijn (toekomstige) gemeenteleden?

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Ik zie de gemeente als de plek waar de Heere wil werken door Woord en Geest. Hij wil er mensen brengen aan de voeten van de Heiland. Zij is op weg naar een heerlijke toekomst en mag een stad op de berg zijn. Ik zie het als mijn taak om de gemeente bij het Woord van de levende God te bewaren en haar te laten grazen op de weide van dat Woord. Ik geniet ervan om dat Woord uit te leggen en toe te passen in de eredienst, catechese en pastoraat. Ik wil mensen aanmoedigen zelf met de Bijbel biddend bezig te zijn. Ik wil niet overdrijven, maar als we onze Bijbel dicht laten of vluchtig lezen, moeten we er niet van opkijken als we weinig tot niets van de Heere ervaren. Juist nu we vanwege maatregelen minder vaak in de kerk kunnen zijn, komt het aan op persoonlijke (huis)bijbelstudie. Daarnaast wil ik in leer en leven een voorbeeld zijn en laten zien dat het dienen van Israëls God het allerbeste is wat een mens kan doen.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Getuigen van de hoop die in ons is. We kunnen een positief verschil maken door wat we zeggen en doen. Ons spreken behoort aangenaam te zijn en in onze manier van doen mag iets opvallen: je leeft niet voor jezelf, maar houdt rekening met anderen. Je laat zien dat het geluk alleen bij Christus te vinden is door dit ook uit te stralen in je manier van leven. Bouw en plant wijngaarden, maar leef ook in de verwachting van het komende Rijk.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.