Waar bent u naar op zoek?

Het kruis staat centraal

25-08-2020

Tijdens de studieweek van de Gereformeerde Bond voor theologiestudenten spreekt de voorzitter gewoonlijk het openingswoord uit. In zijn toespraak leidde ds. A.J. Mensink uit Elburg het thema ‘Verzoening’ in.

Wie nog zoekt naar een mooi scriptiethema voor de predikantsmaster, zou onderzoek kunnen doen naar intredeteksten en intredepreken. Wat zeggen die teksten en de preken over de visie van de predikant op het ambt, op de gemeente, en vooral ook op zichzelf? Waarom kiest een predikant op zó’n cruciaal en ook zó’n spannend moment als een intrede in de gemeente voor díe tekst? Natuurlijk is roeping en tekstkeuze nauw verbonden aan het werk van de Heilige Geest, het is geheiligd mensenwerk – maar intussen wel ménsenwerk, dat aan zelfbeproeving onderworpen mag en moet worden. 

Veilige intredetekst

Tot de meest gebruikte intredeteksten hoort ongetwijfeld het woord van Paulus in 1 Korinthe 2: ‘Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ (1 Kor.2:2) Je zou zeggen: dat is een heel veilige intredetekst. Daar val je je op de eerste dag in je nieuwe gemeente niet meteen een buil aan. Want daar is iedereen het toch wel over eens: dat het over Jezus moet gaan. Dat dat de kern is. En dat is het ook.

Voor Paulus is het echter allesbehalve een veilige tekst. Wat de Korinthiërs betreft is het intrede en afscheid tegelijk. Met zulke dwaasheid moet hij bij hen niet aankomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 augustus 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.