Waar bent u naar op zoek?

Het Kruispunt in Serooskerke (Walcheren) belegt dankdienst

19-05-2022

Op zondag 8 mei belegde de hervormde gemeente Het Kruispunt te Serooskerke (Walcheren) een dankdienst, omdat ze per 1 oktober 2020 een zelfstandige gemeente kon worden. Door de coronamaatregelen moest deze dankdienst enkele keren uitgesteld worden. Ds. P. van der Kraan, die vanaf het begin betrokken was bij het proces van de gemeentevorming, ging voor in deze dienst. Op 28 april 2019 mocht Het Kruispunt, toen nog gemeentein-wording, haar eerste kerkdienst houden, binnen anderhalf jaar werd ze zelfstandig.

De tekst voor de preek was Openbaring 3:7- 8. In deze tekst klinkt de belofte van een geopende deur. De Heilige en Waarachtige spreekt tot de christenen van Filadelfia. De Heilige is de Heiland. Hij richt het Woord tot de gemeente. Deze God is een trouwe en betrouwbare God. Hij maakt waar wat Hij beloofd heeft. Christus geeft geopende deuren, die niemand kan sluiten. Het komt erop aan dat de gemeente het Woord van de Heiland bewaart. In dat Woord klinkt de Naam van Christus. Als de gemeente Gods Woord bewaart, zal ze zijn Naam niet verloochenen. Een gemeente heeft alleen maar toekomst en bestaansrecht als ze het Woord bewaart en navolgt.

Aan het eind van de dienst sprak de voorzitter van de kerkenraad, Sam Wisse, een dankwoord uit.