Waar bent u naar op zoek?

Het verbond en de Middelaar

19-09-2011

Jezus heet de ‘Middelaar Gods en der mensen'. Is Hij Iemand die bemiddelt tussen God en ons? Iemand die beide partijen een beetje naar elkaar toe beweegt? Dat is een gedachte die we snel moeten loslaten, aldus ds. G.D. Kamphuis.

Spreken over het verbond is diep verankerd in het bijbelse denken. Op de manier van een verbond gaat de heilige God om met mensen. Blijkbaar is dat Zijn manier van doen. God handelt vol genade. Daarom spreken we ook over een (eeuwig) verbond van genade. Die genade is de draagkracht, is het geheim van wat God ons toezegt in Zijn verbond: ‘Ik zal u tot God zijn.’

We spreken dan niet over een vage en nietszeggende relatie, maar over een wezenlijke verhouding van daadwerkelijke liefde en betrokkenheid. God Zelf houdt Zich Zijn verbond. Hij is waarachtig en betrouwbaar en recht door zee.

Gods verbond met ons is geen zakelijk contract of een optelsom van belofte en eis. Het is een band van wederkerige liefde en trouw. God Zelf legt die band. Zijn handelen, Zijn keuze staat aan het begin. Spreken we over verbond, dan theoretiseren en filosoferen we niet. We leven ervan, van wat God belooft.