Waar bent u naar op zoek?

Het verbond en Israël

12-09-2011

Als de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, hoe het zit dan met Gods verbond met Israël? Begrijpelijke vrees voor vervangingstheologie moet niet leiden tot relativering van het verbond, aldus dr. H. van den Belt.

God heeft maar één genadeverbond. Dat ene verbond kent verschillende bedelingen. In het Oude Testament worden de contouren steeds scherper als God Zijn verbond achtereenvolgens aan Abraham, Mozes en David openbaart. In het Oude Testament wordt al gesproken over een heel nieuwe bedeling, als God Zijn wet in het hart van Zijn volk zal griffen en niet meer aan hun zonden zal denken (Jer.31:34).

Voor deze nieuwe bedeling moest het verbond eerst vervuld worden. Christus heeft met Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van de genade en van de verzoening besloten met de woorden: ‘Het is volbracht.’ De wet is vervuld. Offers en andere schaduwen zijn niet meer nodig, omdat de Zon van de gerechtigheid schijnt in volle kracht.