Waar bent u naar op zoek?

Het Woord werd mens

dr. M. Visser
Door: dr. M. Visser
17-12-2020

Het Woord is vlees geworden. Johannes 1:14

Het kerstverhaal naar Johannes: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Punt. Dat is het.

De engelen, de herders, de wijzen, de ster, het kleine huisje in Bethlehem, dat is het decor. Maria met haar kind Jezus, dat is het verhaal. De kortste versie van het kerstverhaal, die ons alles vertelt wat we moeten weten, is van Johannes: het Woord is vlees geworden. Op sociale media heb je het fenomeen van de #sixwordstory. Je moet proberen in zes woorden een verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld: ‘We blijven hopen haar te vinden.’ Johannes kan het nog korter. In vijf woorden, in het Grieks vier: ‘Het Woord is vlees geworden.’

Het Woord

Nu is dat woord ‘Woord’ voor ons geheimzinniger dan voor de Griekse lezers van het Evangelie. Johannes begint met ‘in het begin was het Woord’, en wij denken: hoezo? Maar voor de Grieken was dat een vanzelfsprekendheid. ‘Het woord’, de logos, had een centrale plaats in hun filosofie. ‘Het woord’ is de creatieve scheppingskracht, de ziel van het universum. Johannes zegt hier: ‘Het woord’ is een persoon. De wereld is niet zomaar ontstaan door een onpersoonlijke kracht. De wereld is geschapen. En degene die de wereld geschapen heeft, is vlees geworden. Hij is mens geworden. Dat is het nieuws van kerstfeest.

Marissa Ayala is een bijzondere vrouw. Zij is geboren om het leven van haar zus Anyssa te redden. Anyssa had een beenmergtransplantatie nodig om haar leven te redden, maar er was geen donor. Toen probeerden haar ouders nog een kind te krijgen. Het werkte. Marissa werd geboren en redde haar zus. Zo is ook de Heere Jezus geboren met maar één bedoeling: mensen te redden. Maar Hem overkwam het niet, zoals Marissa. Hij, het Woord, koos ervoor om als Redder naar de aarde te komen.

Voor Joden klonk ‘woord’ heel anders dan voor de Grieken. In het Oude Testament lezen we dat ‘het woord van de Heere’ tot Abraham en tot de profeten kwam. Dat betekende dat God Zichzelf openbaarde. Johannes zegt ‘het Woord is vlees geworden’. God openbaart Zichzelf in menselijke vorm. In Jezus zien we wie God is. Ook dat wordt bedoeld met ‘het Woord is vlees geworden’.

Relatie en communicatie

Dat God in Johannes 1 ‘Woord’ genoemd wordt, laat behalve de aansluiting bij de Griekse filosofie en de Joodse profetie ook nog iets anders zien: communicatie zit in de kern van Gods wezen. Dat zien we al in de drie-eenheid: God is niet alleen. Vader, Zoon en Heilige Geest hebben elkaar lief. Er is relatie en communicatie. Als we horen ‘het Woord is vlees geworden’ , dan weten we dat God tot ons wil spreken en een relatie met ons wil aangaan. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Jezus heeft ons wat te vertellen! Jezus vertelt ons over de liefde en de grootheid en de heerlijkheid en de rechtvaardigheid van God.

Van eeuwigheid

In de eerste verzen van Johannes 1 staat nog een aantal andere belangrijke dingen over het Woord. ‘In het begin was het Woord.’ (vs.1a). In het begin, dat wil zeggen voor er iets anders bestond, voor de wereld geschapen werd, toen was het Woord er al. Jezus, de Zoon van God, is van eeuwigheid. Er is geen ogenblik geweest dat de Zoon van God niet bestond. ‘Het Woord was bij God en het Woord was God.’ (vs.1b) Hier gaat het over het geheim van de drie-eenheid. Het is tegelijkertijd waar dat Jezus God is en dat Hij bij God is. ‘In het Woord was het leven.’ (vs.4) Het Woord werd niet leven, het was leven. Alle schepselen ontvingen leven. Maar het Woord was leven, omdat het Woord God is en leven in Zichzelf bezit. Hij is eeuwig.

Het wonder van Kerst is dit: Hij die voor eeuwig was en is en blijven zal, Hij wérd ook. Hij werd vlees, Hij werd mens. De eeuwige, hemelse dingen en de aardse, tijdelijke dingen zijn werelden apart. Maar met Kerst komen ze samen. God verbindt Zich op de meest ingrijpende manier aan deze aarde. De hemel komt naar de aarde, als belofte dat wij aardlingen ooit hemels zullen zijn.

dr. M. Visser
dr. M. Visser