Waar bent u naar op zoek?

Hetzelfde zeggen

23-03-2015

Het dankgebed in het doopformulier verwijst al naar de dag van onze openbare geloofsbelijdenis. God wil dat wij Hem zullen belijden voor de mensen. Maar wat is belijden eigenlijk, vraagt ds. B.J. van Assen.

Bij onze doop hebben onze ouders en de gemeente de Heere gedankt. In dat gebed hebben zij de Heere gevraagd of wij in ons leven Zijn Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, ons bewezen in de doop, zullen belijden. En ook of wij zullen leven onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus. Wat houdt dat in?

In de Schrift betekent het woord dat voor belijden gebruikt wordt letterlijk ‘hetzelfde zeggen’. Belijden heeft daarmee de betekenis van ‘instemmen met’, ‘erkennen’. Waar stem je mee in als je openbare geloofsbelijdenis doet? Dat heeft alles te maken met je doop. Als God in de doop tegen je zegt: ‘Ik wil jouw Vader zijn en jij mag Mijn kind zijn’, dan leer ik hetzelfde terug te zeggen (belijden): ‘Ja Heere, U bent mijn Vader en ik ben Uw kind.’ Je gelooft wat Hij in jouw doop heeft beloofd. Daar zeg je van harte amen op.

Zo heeft de kamerheer uit Handelingen 8 Jezus Christus van harte beleden als de Zoon van God (vs.38). Jezus heeft bij je doop beloofd dat Hij ook jouw Zaligmaker wil zijn. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als ik belijdenis doe, erken ik Hem als mijn Heiland en Heere.

De oudste bekende belijdenis van de kerk is Jezus Kurios, Jezus is Heer. Hij is Heer en Meester over mijn leven. Hij heeft het voor het zeggen, ik volg Hem. Zoals de catechismus zo mooi belijdt dat ik naar lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus het eigendom ben.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 27 maart 2015.