Waar bent u naar op zoek?

HGJB aan de slag met belijdenis

26-11-2012

Het Woord van God straalt als een Licht in de leefwereld van onze jongeren, kostbaar en kwetsbaar. Jaar in jaar uit, tot op de dag van vandaag. Zo beleefde dr. W. Verboom het symposium van de HGJB.

Vanwege de centrale plaats van het Woord van God is het een goede en ook hoogstaande bijeenkomst geworden. Een middag van dankbaar terugkijken op honderd jaar kerkelijk jeugdwerk en van eerlijke bezinning op de inhoud en vormgeving van het werken met en door jongeren, in het verleden en vandaag.

De directeur van de HGJB, Roel Boogaard, opent het symposium met een bijbelstudie over Romeinen 5:1-11. Hij bespreekt enkele kernpunten in dit gedeelte, zoals de betekenis van onze rechtvaardiging door God, de  verzoening en de zekerheid van het geloof vanwege de liefde van God voor zondaren. Als deze noties in ons leven komen, kan het heilzaam schuren. Hij citeert uit een brief van een belijdeniscatechisant, waarin deze belijdt: ‘Heere, U liet me niet los.’ Ik geloof te mogen zeggen dat dit ook voor de HGJB geldt. De Heere, de God van het verbond, heeft ons en ons werk met onze jongeren niet losgelaten. Daarom is er alle reden tot ootmoed, maar ook tot dankbaarheid.