Waar bent u naar op zoek?

HGJB biedt gratis catecheseles over depressiviteit

20-01-2022

Ter gelegenheid van Blue Monday, maar ook van de aanhoudende coronacrisis, die leidt tot meer depressiviteit onder jongeren, stelt de HGJB op haar website een gratis catecheseles over depressiviteit beschikbaar. Er zit een afzonderlijke handreiking bij om de werkvormen te gebruiken voor online catechese.

Het is een bekend gegeven dat tieners en jongeren gaandeweg de coronacrisis méér lijden onder depressieve gevoelens. Een gebruiker van de catechesemethode Leer & Leef merkte dat de les ‘Als je depri bent’ een goed middel was om daarover met tieners te praten. Om zijn collega’s daarop te kunnen wijzen, stelde hij voor de betreffende les online ter beschikking te stellen. De HGJB geeft daar graag gehoor aan, omdat ze het belangrijk vindt dat het gesprek hierover in de gemeente gevoerd wordt.

De les ‘Als je depri bent’ geeft de mogelijkheid om op een voorzichtige manier te peilen in hoeverre tieners last hebben van depressieve gevoelens. Met bijvoorbeeld een bijbelstudie over 1 Koningen 19:1-8 (Elia) geeft het handvatten om daarover in gesprek te gaan. Op haar website biedt de HGJB zowel het werkblad voor tieners als de handleiding voor catecheten.