Waar bent u naar op zoek?

HGJB: ‘Jongeren missen contact met gemeenteleden’

18-11-2021

Uit een onderzoek van de HGJB blijkt dat 20 procent van de jongeren (bijna) geen contact heeft gehad met hun gemeente in coronatijd. Nog eens 45 procent geeft aan dat er wel contact is geweest, maar dat dit beter kon. Het is ongeveer gelijk verdeeld of jongeren zich betrokken voelden bij hun kerk. Opvallend hierin is dat de helft van de jongeren die zich niet betrokken voelde bij de kerk, aangeeft het contact met gemeenteleden te missen. De HGJB beschouwt het onderzoek dan ook als een pleidooi om dit seizoen de jongeren meer persoonlijke aandacht geven.

Een kanttekening die geplaatst moet worden bij dit onderzoek, is dat hieraan vooral actief betrokken jongeren hebben meegedaan. Dit betekent dat waarschijnlijk de werkelijke cijfers nog hoger zullen liggen. De HGJB vindt dit een zorgelijk gegeven. Niek van der Wiel, gemeenteadviseur HGJB: ‘We kunnen veel praten over kerkverlating, maar als we er niet in slagen om simpelweg contact met jongeren te hebben, dan kunnen we ook niet verwachten dat jongeren een binding zullen krijgen of houden met de kerk.’

De coronatijd is een moeilijke tijd geweest voor iedereen. Het effect op de levens van jongeren moet niet onderschat worden. Scholen gingen dicht, jongeren konden niet meer sporten en het kerkelijk jeugdwerk kon ook niet meer doorgaan. De jongere was in deze periode sterk aangewezen op zichzelf.

Sommige jongeren floreerden door de vrijheid die gegeven is, maar anderen kwamen hierdoor in de problemen. Dat veel gemeenten het juist in deze moeilijke tijd af laten weten, is jammer. Hier kan de kerk zich namelijk juist bewijzen als een warme gemeenschap die naar elkaar omziet.

Echter merkt de HGJB dat het afgelopen jaar ook meer ruimte is ontstaan voor nieuwe initiatieven. Er is in een aantal kerken veel meer ruimte geweest voor één-op-één contacten met jongeren. In sommige gemeenten waren er ook betrokken gemeenteleden die jongeren een kaartje stuurden.

Meer persoonlijke aandacht

De HGJB ziet in de cijfers een taak voor zowel het kader van de gemeente als voor de individuele gemeenteleden om jongeren vast te houden. Vanuit het kader kan er meer gedaan worden om georganiseerd jongeren te benaderen, bijvoorbeeld door het inzetten van social media of door activiteiten te organiseren voor jong en oud. Ook voor het individuele gemeentelid ligt er een taak. De helft van de jongeren zegt dat het niet hebben van contact met gemeenteleden een reden is om zich niet betrokken te voelen bij de kerk, méér dan het gebrek aan activiteiten of het feit dat kerkdiensten online zijn. Een eenvoudig gebaar kan soms al veel doen, bijvoorbeeld het langsbrengen van een klein presentje of het schrijven van een kaart.