Waar bent u naar op zoek?

HGJB kiest als jaarthema ‘Goed om te horen!’

10-09-2020

Als jaarthema voor het seizoen 2020-2021 heeft de HGJB gekozen voor ‘Goed om te horen!’ Daarmee wil de jeugdorganisatie benadrukken dat het Evangelie ook in 2020 een goede en belangrijke boodschap is.

Maar om dat goed te horen, is wel een serieuze luisterhouding nodig. Uitgangspunt voor de startzondag is 1 Samuel 3:1-10, waarin de jonge Samuel tegen God zegt: ‘Spreek, Heere, want Uw dienaar luistert.’ Rond het jaarthema verschijnen verschillende materialen. Op HGJB.nl is een gratis preekschets beschikbaar over 1 Samuel 3:1- 10 en een uitgebreid katern met verschillende werkvormen voor een startweekend. Voor het tiener- en jongerenwerk verschijnt er een programma over 2 Timotheüs 3:1-5 en 3:10-4:5. Ook in de kinderwerkmethode Clik wordt aandacht besteed aan het jaarthema. Het programma ‘Goed om te horen!’ bevat werkvormen om met kinderen van 6-12 jaar aan de slag te gaan rond het jaarthema.

In de uitwerking van het thema komt onder andere aan de orde dat het Evangelie weliswaar altijd goed om te horen is, maar daarom niet per se prettig om te horen. Het vertelt ons bijvoorbeeld ook dat mensen zondaren zijn, die Gods oordeel verdiend hebben.

Verder vraagt het soms om keuzes die niet makkelijk zijn. Juist omdat het Evangelie ons niet naar de mond praat, is het belangrijk dat we goed luisteren naar wat God erover zegt in de Bijbel.