Waar bent u naar op zoek?

HGJB-onderzoek naar vrijwilligerswerk in kerkelijk jeugdwerk

29-06-2023

Vrijwilligers in het kerkelijk jeugdwerk worden te weinig geworven en begeleid vanuit een duidelijke visie. Dat is een van de conclusies in het onderzoek ‘Vrijwilligerswerk in kerkelijk jeugdwerk’, dat Sylvia The-Grondman voor de HGJB gedaan heeft. Volgens Sylvia The is het belangrijk om potentiële vrijwilligers in de eerste plaats te benaderen met de vraag of ze willen ‘bijdragen aan Gods werk met jongeren’, in plaats van met de vraag of ze een vacature willen vervullen. Voor het onderzoek heeft Sylvia The gesproken met vrijwilligers (‘uitvoerders’) en ‘aanstuurders’ in vijf HGJB-gemeenten. Die gesprekken leidden tot een score op 21 factoren die te maken hebben met de werving en begeleiding van vrijwilligers. Factoren met de laagste score bij de werving waren ‘werven vanuit visie’, ‘duidelijke verwachtingen en heldere taakomschrijving’ en ‘laten meelopen met de huidige leiders’. Bij de begeleiding scoorden het laagst: ‘het geven van een heldere visie’, ‘het inwerken van nieuwe vrijwilligers’ en ‘het inventariseren van moeilijkheden’.

In een artikel over haar onderzoek in het HGJB-vakblad Generator geeft Sylvia The tips en adviezen bij deze factoren, zoals: ‘Inventariseer pro-actief wat vrijwilligers moeilijk vinden. Zorg vervolgens ook voor toerusting op de moeilijke vaardigheden, zoals een training over groepsdynamica.’ Het zomernummer van Generator is in zijn geheel gewijd aan het thema ‘Werkers in de kerk’. Het volledige onderzoek is te lezen op HGJB.nl/onderzoek-vrijwilligers.