Waar bent u naar op zoek?

Hoe afhakende jongeren toch te bereiken

22-09-2015

Soms zijn jongeren heel moeilijk bij de catechese te betrekken. Ze komen niet meer. Of ze zijn er wel, maar hangen onderuit. Wat kan een dominee doen om hen toch te bereiken? Drie predikanten en een proponent reageren, elk vanuit zijn eigen context.

‘Echt lastig is de werving van jongeren in de leeftijdscategorie van 20+. Toen we ontdekten dat jongeren afhaakten, zijn we deze leeftijdscategorie gaan uitnodigen voor wat we ‘ontmoetingskring’ noemden. Het bleek een prachtig concept. Ik citeer uit een verslag van een echtpaar dat deze groep het voorbije seizoen begeleidde: ‘De jongeren lieten weten en merken de diepte in te willen. Ze wilden uitgedaagd worden, (van elkaar) leren, ontdekken en dat alles in een gezellige huiselijke sfeer. Doorgaans ontstond aan de hand van wat vragen en stellingen een open gesprek waarin veel ruimte werd geboden om te ontdekken wat de Bijbel jou persoonlijk te zeggen heeft en hoe ieder de Bijbel leest en interpreteert. Verschillen in meningen maar ook in kennis waren er zeker, maar we hebben daar goed het gesprek over kunnen voeren. Op een coachende manier hebben we geprobeerd leiding te geven.’ Communicatie liep via mail en Facebook. Op Facebook zijn meerdere keren korte items geplaatst, soms met het oog op de voorbereiding, andere keren om te delen waar het gesprek over was gegaan.’ (ds. J.A. de Koeijer, Ermelo)

Lees de andere reacties in De Waarheidsvriend van 25 september 2015.