Waar bent u naar op zoek?

Hoe betrokken zijn jonge gezinnen in hervormd Kootwijk/Kootwijkerbroek met de kerk?

15-09-2016

Vanwege de verschillende achtergronden van de jonge gezinnen is maatwerk gevraagd, concluderen Pieter-Jan van Halum, Arjan de Kwant en Martin Lakerveld.

Door te trouwen worden mensen met elkaar verbonden. Vanaf dat moment gaan zij ‘samen wat opbouwen’. Wanneer de verbintenis kerkelijk wordt ingezegend, is hun huwelijk onlosmakelijk verbonden met God en de lokale gemeente. De vraag is of deze jonge gezinnen ook met God en de plaatselijke gemeente ‘samen wat opbouwen’.

Als studenten aan de CHE hebben wij onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van stellen die in de afgelopen zeven jaar hun huwelijk kerkelijk in hebben laten zegenen. De singles zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, evenals de jonge gezinnen die hun huwelijk niet kerkelijk in hebben laten zegenen. Het gaat om een doelgroep van 63 jonge gezinnen in de hervormde gemeente van Kootwijk/Kootwijkerbroek.

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, diepte-interviews en enquêtes met een hoge respons van 86 procent. Daarmee geeft het onderzoek een goed en realistisch beeld van de situatie in genoemde gemeente.

Aan de hand van een aantal kernbegrippen zullen de belangrijkste bevindingen beschreven worden. 

Hechte gemeenschap

Kootwijk en Kootwijkerbroek passen in het profiel van een hechte, plattelandse dorpsgemeenschap. Dit heeft twee kanten: een hechte gemeenschap werkt opbouwend voor de lokale mensen, maar kan erg gesloten zijn voor buitenstaanders. Iemand is een ‘echte Kootwijkerbroeker’ of iemand is dat niet. Deze spanning rondom integratie komt terug in de kerkelijke gemeente. 

Gereformeerd belijden

De plaatsen Kootwijk en Kootwijkerbroek zijn reformatorisch gekleurd. Binnen de hervormde gemeente Kootwijk/Kootwijkerbroek staat het gereformeerde belijden hoog in het vaandel. Het merendeel van de geënquêteerden voelt zich verbonden met de identiteit van de gemeente; toch sluit de gemeente niet altijd meer aan bij de geloofsbeleving en -vragen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 16 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)