Waar bent u naar op zoek?

Hoe herken je een ware profeet?

19-01-2021

Het is nog niet zo eenvoudig om vanuit de Schrift te zien op grond waarvan valse en ware profeten moeten worden beoordeeld. Israël heeft ermee geworsteld. En de Schriftprofeten zelf soms ook, stelt ds. J.J. ten Brinke vast.

Toch wordt de gemeente van God geroepen ‘de geesten te onderscheiden’. Maar hoe dan?

Profetisch spreken is gebonden aan het Woord van God. Sterker nog: profetie is verkondiging van Gods Woord in de concrete situatie van het moment. Het gaat niet om ‘algemene waarheden’, maar om het spreken van de Levende, Die op en in ons leven betrokken is. Het gaat bovendien niet om een ‘plus’ naast het geopenbaarde Woord van God. Integendeel, het Woord krijgt stem in het concrete leven. Dat betekent dus geen minimalisering van het geschreven Woord, maar juist maximalisering daarvan.

Vervulling van de profetie

Deuteronomium 18:15-22 vormt een kerngedeelte als het gaat om de vraag hoe God aankijkt tegen de roeping en beoordeling van een profeet. Christocentrisch gelezen zien we in dit gedeelte de gestalte van de hoogste Profeet oplichten, van wie elke andere profeet een afschaduwing behoort te zijn.

Als het gaat om de vraag hoe een ware profeet te herkennen is, worden twee criteria genoemd. De eerste betreft de vraag in wiens naam de profeet spreekt. Als dat is in naam van andere goden, dan is hij niet door God gezonden. Dat is vrij eenvoudig te onderkennen.

Moeilijker wordt het als de profeet spreekt in Naam van de HEERE. Hoe weet je dan of die profeet wel of niet door God gezonden is?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 januari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.