Waar bent u naar op zoek?

Hoe kunnen psalmen het beste gezongen worden?

12-12-2017

Wanneer we het vandaag de dag over het begrijpen van de psalmen hebben, richten we ons altijd op de berijming: is die nog wel verstaanbaar? vraagt dr. J. Smelik.

In Calvijns tijd werden voor een goed begrip boven de psalmen korte toelichtingen geplaatst. 

Calvijn hechtte grote waarde aan de psalmen. Het was dus zaak dat de gemeente zich de psalmen eigen kon maken en dat zij de betekenis van de liederen voor het alledaagse leven goed begreep. Daarom stonden er in Calvijns tijd dus korte toelichtingen boven de psalmen.

Deze zogenaamde arguments (in Nederlanden ook wel summariën genoemd) zijn grotendeels ontleend aan Martin Bucer. Ze hebben een sterk pastorale en pedagogische functie. Vaak geeft zo’n toelichting informatie over de historische context van de psalm en over de gemoedstoestand van de psalmdichter.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 december 2017.