Waar bent u naar op zoek?

Hoe mensen tot bloei komen

02-06-2020

'Human Flourishing' gaat erover dat het menselijk leven ‘tot bloei komt’, ‘uit de knop komt’. Je kunt ook zeggen: het gaat over ‘het goede leven’. Volgens dr. C.M.A van Ekris beginnen hiermee gelijk de intrigerende kwesties.

Is het christelijke leven bijvoorbeeld te vereenzelvigen met een goed leven, en leidt dat tot bloei? Dat zeggen we toch vaak tegen elkaar, ook in de catechese en in het missionaire gesprek, dat het leven in en vanuit Christus heilzaam is? Is heilzaam een andere term voor human flourishing? Of zijn dat verschillende begrippen? Gaat het ene over het psychologische en het andere over het theologische/geestelijke? Of is het onnatuurlijk die twee uit elkaar te houden?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen of hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.