Waar bent u naar op zoek?

Hoe oud was Zacharias?

25-11-2014

We gaan ervan uit dat Zacharias volgens Lukas 1:18 oud was. Dat geeft hij zelf aan. Maar volgens Numeri 4:3 en 35 zou een priester niet ouder mogen zijn dan vijftig jaar. Hoe oud was Zacharias?

Van tijd tot tijd is het een discussiepunt: moet een ambtsdrager op een bepaalde leeftijd aftreden? Soms gaan de gesprekken over ‘voor’ of ‘tegen’ zelfs met emoties gepaard. Het kan bijna niet anders, of die bekende leeftijdsgrens van vijftig jaar komt aan de orde. Hoe zit dat eigenlijk?

We zijn vertrouwd met de gedachte dat de priesters in Israël tot hun vijftigste jaar dienst deden. Zo lezen we dat in Numeri 4. We moeten in dit verband echter bedenken dat de dienst van de Heere werd waargenomen door priesters én levieten. Beiden behoorden tot de stam Levi.

Ze dienden in het heiligdom. Hun werk was echter onderscheiden. De priesters brachten de offers. Zij waren in directe zin betrokken bij de dienst der verzoening. Zij legden ook het reukwerk op het altaar: beeld van het gebed tot de Heere. De priesters legden ook de zegen op het volk.

Dat was een heerlijke dienst. Deze dienst wees heen naar het werk van Christus, de Hogepriester. Het is een heerlijke belijdenis: Hij was Zelf het Lam, dat ter slachting werd geleid.

De priesters werden bijgestaan door de levieten. Zij waren degenen die de priester ‘hielpen’ in hun dienst. In ons bekende formulier tot bevestiging van ambtsdragers zijn zij het beeld van de ouderlingen, die de predikant bijstaan. Dat is een beetje te kort door de bocht, misschien.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 28 november 2014.