Waar bent u naar op zoek?

Hof kerkgemeente in Doetinchem mist mentor-predikant

23-06-2022

Ds. D. van de Streek heeft zijn werk als mentor-predikant van de Hofkerkgemeente in Doetinchem onlangs beëindigd. Bij zijn aanstelling in 2018 is afgesproken dat hij bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd zou stoppen. Dat was 26 maart het geval. Daarom is hij per 1 april gestopt als mentor. Door een besluit van de generale synode is het sinds juli 2021 niet goed meer mogelijk om gebruik te maken van de diensten van een emeritus predikant. De Protestantse Kerk heeft het proces ‘Kerk 2025’ ingezet. Hierin worden veel facetten van het kerkelijk leven onder de loep genomen. Een daarvan is de ‘tijdelijke aanstelling voor predikantswerkzaamheden’. Voor Doetinchem betekent dit dat er na 2022 geen gebruik meer gemaakt kan worden van de diensten van een emeritus predikant. Hoewel het niet onmogelijk is, stijgen de kosten daarvan zodanig dat die voor deze kleine gemeente niet meer te dragen zijn. Onder leiding van de classispredikant is er gezocht naar een oplossing. Na onderzoek naar de verschillende opties bleef alleen een verregaande samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn-Zutphen-Doetinchem over. Deze samenwerking komt erop neer dat de voorgangers van Apeldoorn predikant zouden worden van dit samenwerkingsverband. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze samenwerking is nog niet geheel afgerond. De predikant die onlangs het beroep naar Apeldoorn aanvaard heeft, ds. J.W. Verboom, zal eerst bij het overleg over deze samenwerking betrokken worden. De samenwerking met Zutphen-Apeldoorn zal voor de Hofkerkgemeente hogere kosten met zich meebrengen. Op dit moment wordt naar verruiming van de financiële middelen gezocht. Een en ander betekent dat er nog geen opvolger voor ds. Van de Streek is. De gemeente van Doetinchem hoopt dan ook dat de synode het ingenomen standpunt inzake de inzet van emeriti zal verruimen. De Hofkerkgemeente is dus sinds 1 april een vacante gemeente. Dit betekent dat zij het voorlopig zonder mentor moet stellen en dat er op termijn een predikant wordt toegewezen als consulent, wiens eigenlijke taak het is om de zoektocht naar een mentor-predikant in goede banen te leiden.

Verschillende voorgangers hebben aangegeven de gemeente met raad, maar ook met de daad bij te willen staan als het gaat om onverwachtse zaken en speciale diensten zoals begrafenissen, huwelijksdiensten en dergelijke. Het gebed in Doetinchem is dat er over niet al te lange tijd weer een eigen mentor-predikant mag komen. Vanwege het ontbreken van de mentor wordt de taak van de broeders van de kerkenraad de komende tijd intensiever. Hun verwachting is hierbij van Hem, over Wie in Jesaja 40 staat: ‘Die de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’