Waar bent u naar op zoek?

Hofacker, richtinggevend piëtist

31-03-2014

De bundel ‘Predicatiën voor all zon- en feestdagen' van Ludwig Hofacker (1798-1828) werd meer dan 55 keer herdrukt. Dat is uniek. Dat nu in de 21e eeuw deze preken nog gelezen worden, is zeker zo opmerkelijk, aldus dr. J. Kommers.

Hofacker pakte het probleem van de geestelijke lauwheid aan in het opkomende klimaat van het rationalisme door te preken over een persoonlijk en genadige God, Die de grootste zondaar redt. Hij raakte een snaar aan van het thema dat tot op vandaag zijn weerklank vindt binnen de christelijke gemeente.

Deze preken laten ook de prediker zelf zien; zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag en de cadensen van het sola gratia, sola scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen.

Uitleggers van het Evangelie die voluit willen staan in de gereformeerde traditie en die de bijbelse thema’s uit deze traditie aan de orde willen stellen, lopen vandaag de dag steeds meer op tegen de vraag: ‘Hoe doe ik dit?’ en: ‘Op welke manier breng ik de centrale zaken van de Reformatie bij de mensen van vandaag?’
Luisteren naar en leren van deze prediker uit het Schwabenland reikt ons veel aan om de postmoderne mens in de kerkbanken en in de prediker zelf, te ontdekken. Wie geroepen is tot de verkondiging van het Evangelie kan van deze preken leren om los te komen van een kramphouding in het preken en om in vrijheid en in volmacht te zeggen: Zo spreekt de Heere!