Waar bent u naar op zoek?

Hoger perspectief laten zien

Mr. C.G. van der Staaij
Door: Mr. C.G. van der Staaij
11-03-2021

Beste Gert-Jan en Jaco,

Wat bijzonder dat we in verkiezingstijd bij alle debatten ook de pen mogen pakken om elkaar te schrijven. Ik pak liever de pen dan het campagnezwaard. Ik ben dankbaar voor de goede onderlinge verhoudingen, waarbij we verschilpunten niet wegpoetsen, maar ook niet opblazen.

Er is, zeker in deze coronatijd, genoeg werk te doen. Voor ieder van ons, persoonlijk. Voor de samenleving. En al helemaal voor de kerk, nu er zoveel ziekte is, angst en eenzaamheid.

Alle economische en financiële prognoses van voor de crisis zijn waardeloos geworden. Alles ging anders. We merken pijnlijk hoe klein, kwetsbaar en afhankelijk we zijn.

Voor mij is een van de belangrijkste lessen van het afgelopen jaar dan ook dat het Deo volente een levende werkelijkheid is. In ons persoonlijke leven, en als we afspraken maken met anderen, ook in Den Haag.

Wat is het een zegen dat we de zondag hebben. Echt een Godsgeschenk. De waan van de dag houdt ons zo makkelijk in de houdgreep. Des te kostbaarder is zo’n dag waarop thuis en in de gemeente het heilrijke Woord open mag gaan om ons te leren, te troosten en te sterken. Laten we die dag nóg meer waarderen en daarin zelf het goede voorbeeld geven.

Wat de verkiezingen en de kabinetsformatie gaan brengen, weten we nog niet. Wat we wél weten, is dat wat er gebeurt geen toeval is, maar dat God regeert. Dat de stemmen al geteld zijn.

Ik hoop de komende jaren weer samen op te kunnen trekken. Om de geesten te beproeven, goede plannen in te brengen en kwade machten te weerstaan.

Thema’s van belang zijn er te over. Allereerst de coronacrisis, die nog wel een poos bij ons zal blijven. Ondersteuning van zieken, gehandicapten, ouderen én degenen die voor hen zorgen, is toch wel het eerste waar je aan denkt in deze tijd. Daarbij noem ik ook degenen die niet direct, maar indirect worden geraakt: ondernemers die hun bedrijf ten onder zien gaan, jongeren die nu op achterstand staan op school of bij hun opleiding of mensen die het echt niet meer zien zitten.

Inzet is ook wereldwijd hard nodig voor mensen die worden uitgebuit of vervolgd: prostituees, tuees, kwetsbare armen en kinderen. Christenen die wereldwijd worden vervolgd. Ook het Joodse volk krijgt het steeds zwaarder. Antisemitisme tiert welig en Israël ligt iedere dag onder vuur.

Waar ik ook graag samen met jullie op wil trekken, is in de strijd voor de bescherming van ongeboren kinderen en het kwetsbare oude leven. Echt, we mogen niet zwijgen, ook al lijkt dit voor velen in dit land een gepasseerd station en al levert de strijd hiertegen veel tegenstand op.

Ik denk ook aan Gods schepping, die zo mooi begon, maar door onze schuld zo is aangetast. Laten we doen wat onze hand vindt om te doen. Beseffend dat er veel aan de hand is, maar ons eveneens realiserend dat we niet alles in de hand hebben. Vanuit dat besef kunnen we heel veel doen, ieder persoonlijk, en in de politiek.

Beste vrienden, ik hoop dat we ook in de komende periode met woord en daad kunnen laten zien dat er een perspectief is dat verder en hoger gaat dan de waan van de dag.

In vertrouwen dat God in Zijn Woord toont wat goed en recht is.

In vertrouwen op Zijn hulp en bijstand.

In vertrouwen dat Hij regeert.

Het Koninkrijk van Christus komt! Niet als resultaat van onze inspanning, maar als genadegeschenk van Boven.

Ik wens jullie van harte Gods zegen bij al het politieke werk. Deo volente.

Met broederlijke groet,

Kees van der Staaij

Mr. C.G. van der Staaij
Mr. C.G. van der Staaij