Waar bent u naar op zoek?

Hongaarse dr. Tatai geeft verrassende kijk op beloften voor Israël

19-09-2018

Jeremia 31 en Hebreeën 8 lopen parallel wat betreft het nieuwe verbond met ‘Israël en Juda’. De belofte van het nieuwe verbond bij Jeremia wordt in het Nieuwe Testament letterlijk herhaald, stelt dr. ir. J. van er Graaf.

Voor deze visie vroeg ik aandacht tijdens de Mátraháza-conferentie 2018 (zie kader). Een van de thema’s was ‘Kerk en Israël’ en zelf hield ik daar een korte inleiding over ‘Israël in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament’. Ik geef slechts de insteek ervan weer.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 september 2018.