Waar bent u naar op zoek?

Honger teistert de hoorn van Afrika

18-04-2017

Een hongersnood van ongekende omvang dreigt in Zuid-Soedan, Noord-Kenia en omringende landen. Alle hulp die geboden kan worden, is hard nodig.

Via Project 10 27 is de GZB is aanwezig om de nood te lenigen, in samenwerking met lokale kerken. Project 10 27 ontleent zijn naam aan de tekst in Lukas 10:27: ‘(Jezus) antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ Het is een diaconaal samenwerkingsverband van de GZB, Verre Naasten (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Op deze pagina’s volgt een impressie in woord en beeld van hoe Project 10 27 handen en voeten geeft aan deze bijbelse opdracht.

 

De aanhoudende droogte in Noord-Kenia brengt veel mensen in de problemen. Het is steeds moeilijker om aan water en voedsel te komen. Ouderen en jonge kinderen zijn vaak de eerste slachtoffers. De Reformed Church of East Africa deelt via de kerkelijke gemeenten in het Turkana- en Pokotgebied voedsel uit aan de mensen die het hard nodig hebben. De GZB helpt bij de financiering van de noodhulp.

 

De kinderen zijn altijd de dupe van oorlog en hongersnood. In een van de kampen in Noord-Oeganda zijn Zuid-Soedanese ouders en leerkrachten zelf gestart met een ‘school’. De kinderen zitten op de grond in de schaduw van een boom. Er is bijna niets. Maar ze hebben wel de wil om door te gaan. De Anglicaanse kerk wil met steun van de GZB deze ‘scholen’ helpen met wat leermiddelen en een tijdelijk ‘schoolgebouw’ van hout met een afdekzeil.

 

Er zijn allerlei organisaties die voedselhulp geven in Noord-Kenia, maar de nood is hoog. De Reformed Church of East Africa gebruikt haar eigen structuur van lokale gemeenten om voedsel uit te delen. De predikanten van die gemeenten weten wie deze hulp het meest nodig hebben en zo komt de hulp terecht daar waar het nodig is.

 

Opnieuw zijn veel Zuid-Soedanezen gevlucht vanwege het geweld in hun land. Daarnaast is er een hongersnood in een deel van het land. In Noord-Oeganda zitten de vluchtelingenkampen overvol. De Anglicaanse kerk probeert daar met ondersteuning van de GZB hulp en hoop te bieden in een trieste situatie.

 

In de kampen in Noord-Oeganda maken de Zuid-Soedanese vluchtelingen een tijdelijk onderkomen van hout met een afdekzeil. Die onderkomens zijn meestal niet waterdicht, dus bij regenval lekken de daken van de hutjes. Hulporganisaties geven wat voedsel en basisbenodigdheden. De Anglicaanse kerk probeert met ondersteuning van de GZB weer scholen op te zetten in de kampen. Ook faciliteert de kerk traumaverwerking.