Waar bent u naar op zoek?

Hoofdredacteur ds. G. Boer

30-05-2012

Na ds. M. van Grieken en prof. J. Severijn wordt ds. G. Boer voorzitter van de Gereformeerde Bond en dus hoofdredacteur van ‘De Waarheidsvriend’. Ds. G.H. Kruijmer typeert hem als een krachtige predikant, die als gereformeerd theoloog in de kerk staat.

Bij wie ds. Boer heeft gekend, leeft de herinnering aan hem vaak voort door zijn kernachtige uitspraken. Een gemeentelid in Lunteren herinnert zich jaren later nog letterlijk de volgende woorden: ‘Al zou vandaag alle gereformeerde bloed uit de Hervormde Kerk wegvloeien, dan zal de Heere ervoor zorgen dat er over vijftig jaar weer een volk is dat Hem vreest, omdat het Zijn kerk is.’ Het is ergens in de jaren negentig en de vraag wordt gesteld hoe de opstelling van ds. Boer zou zijn geweest in het Samen op Wegproces. Een dergelijke uitspraak is gedaan in de toenmalige situatie en niet zomaar over te zetten naar de discussie van een later moment, al kunnen de fundamentele lijnen die ds. Boer getrokken heeft ons ook vandaag helderheid geven.