Waar bent u naar op zoek?

Hoofdredacteur ds. Van Grieken

16-04-2012

Ds. Maarten van Grieken, hervormd predikant in Ameide, is 34 als hij hoofdredacteur van De Waarheidsvriend wordt - de eerste van de vijf mannen die dat zouden worden. Hij aarzelt niet de confrontatie met de vrijzinnigheid te zoeken, schrijft ds. G.H. Krui

Het werk voor De Waarheidsvriend doet ds. Van Grieken naast het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Dat híj voorzitter wordt en niet prof. Hugo Visscher, hangt samen met beider visie op de kerk. Ds. Van Grieken bepleit een verbondsmatige visie op het geheel van de Nederlandse Hervormde Kerk, terwijl dr. Visscher de gedachte van de kerk als genootschap verdedigt.

Maarten van Grieken wordt geboren in 1875 in Woerden, als zoon van een bakker. Hij studeert theologie in Amsterdam (UvA) en Utrecht en neemt in 1900 het beroep aan dat de hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel op hem uitbrengt. Daar woont hij nog maar twee jaar in de pastorie als hij naar Ameide vertrekt. In deze periode treedt hij aan bij de Gereformeerde Bond. Al voordat hij voorzitter wordt, zet hij zich in voor versterking van het gereformeerde karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Binnen het reformatorische spectrum heeft het confessionele bij ds. Van Grieken meer gewicht dan het spoor van de Nadere Reformatie, schrijft dr. B.J. Wiegeraad in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Daarbij komt dat hij minder gevoelsmatig en meer rationeel en organisatorisch ingesteld is.