Waar bent u naar op zoek?

Hoofdredacteur J. van der Graaf

11-06-2012

Eind 1969 krijgt ‘De Waarheidsvriend' een hoofdredacteur die geen predikant is. Ir. Jan van der Graaf volgt ds. G. Boer op. Hij zal op die plek het blijven tot eind 2001. Een portret door ds. G.H. Kruijmer

Schrijven over dr.ir. Jan van der Graaf roept jeugdherinneringen op. Na familiebezoek op zaterdagavond, terug vanuit het westen richting de Veluwe, stond meestal de Evangelische Omroep aan. Eerst het programma ‘Laat ons de rustdag wijden’, daarna ‘Deze week’: een discussiepanel onder leiding van Ad de Boer, met ir. J. van der Graaf lang als vaste deelnemer, lichtte actuele onderwerpen door. Het was jarenlang een vertrouwd geluid op zaterdagavond.

Het is een van de vele dingen waaraan Van der Graaf zijn tijd en energie heeft gegeven. In alles waar hij mee bezig is, staat de kerk van God centraal. Het beperkt zich niet tot de kerk in Nederland. Zo ontvangt hij in 1994 een eredoctoraat wegens zijn betrokkenheid bij de Hongaarse Református Kerk. Hij schrijft in het voorwoord van een biografische schets over ds. B. van der Wal (1864-1924) woorden die iedere werker in Gods koninkrijk gelden: ‘Het gaat niet om een mens, maar om wat God door de dienst van een mens deed.’

Van der Graaf schrijft in De Waarheidsvriend veel, en over een groot aantal thema’s.