Waar bent u naar op zoek?

Hoofdredacteur Vergunst

26-06-2012

Na ruim drie decennia komt in januari 2002 het hoofdredacteurschap van dr.ir. J. van der Graaf een einde. Met drs. P.J. Vergunst neemt een journalist het roer van ‘De Waarheidsvriend' over. Ds. G.H. Kruijmer portretteert de vijfde hoofdredacteur.

Als het moment in zicht komt dat dr.ir. J. van der Graaf de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken ­- in 2002 zou hij 65 worden – speelt de vraag hoe het na zijn afscheid toch verder zal gaan met de Gereformeerde Bond. Een vraag die wordt geformuleerd vanuit de veronderstelling dat niemand daarover een inschatting kan geven. Jarenlang was hij immers degene die op krachtige wijze (mede) leiding gaf aan het kerkelijk leven vanuit de hervormd-gereformeerde beweging.

Achteraf moet je zeggen dat grote zorgen onterecht zijn geweest. Na twee gemeentepredikanten, een hoogleraar en een ingenieur gaat nu een journalist leiding aan de Gereformeerde Bond geven.

Per 1 april 2000 treedt drs. P.J. Vergunst in dienst van de Gereformeerde Bond. Hij is dan 39 jaar. Hij werd in Ede geboren in het predikantsgezin van ds. E.F. Vergunst. Na zijn studie Nederlandse taal en letterkunde aan de universiteit Leiden gaat hij in 1983 werken bij het Reformatorisch Dagblad. Hij maakt sinds mei 1995 deel uit van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en zit in de redactie van De Waarheidsvriend. Ook maakte hij enige tijd deel uit van de redactie van het HGJB-blad TijdSchrift.