Waar bent u naar op zoek?

Hoop en heiliging

16-03-2021

Speelt de verwachting van Christus’ wederkomst voldoende een rol in ons geloofsleven? Ds. J.A.W. Verhoeven reikt in ‘Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd’ handvatten aan om hierover na te denken.

‘We leven na de eerste komst van Christus en we verwachten Zijn tweede komst; we leven in de tussentijd,’ licht ds. Verhoeven de keuze voor titel en ondertitel toe. ‘Als wij met hoop uitzien naar Zijn komst, bereiden we ons daarop voor. We reinigen en heiligen ons met het oog op de Heere.’ 

Dubbel

‘Ik heb dit boek allereerst voor mezelf geschreven. Met Christus leven is iets wat je voortdurend moet leren. Christus is onze Hoop. Dat geeft vreugde. Het maakt ons vreugdevolle doortrekkers. Maar het blijft dubbel: ’s zondags verkondig ik het nieuwe, terwijl het oude maar doorvreet aan mezelf, aan de mensen in de gemeente, in het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Je roept iets nieuws uit, maar het oude laat zich niet zomaar wegschuiven. Het nieuwe is moeilijk aan te wijzen. De opstanding van Christus is het anker, het springende punt. Daarom begrijp ik ook niets van vrijzinnigheid. Waarom zou je hopen op iets waarvan je gelooft dat het nooit gebeurd is?’ 

Op een van de eerste bladzijden van het boek schrijft u: ‘Ik merk dat de christelijke toekomstverwachting voortdurend vergeten wordt.’ Wat kunnen wij daaraan doen? Wat kunnen predikanten daaraan doen?

‘Het Evangelie verkondigen. Jezus verkondigen als de Komende. De hele Bijbel is gestempeld door het thema van de Komende, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van donderdag 18 maart 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.