Waar bent u naar op zoek?

Jezus Christus is de Eerstgeborene, door Wie alle dingen met God verzoend zijn

Hoop, ook voor de kosmos

Ds. Ton Jacobs
Door: Ds. Ton Jacobs
14-04-2022

De vraag wat Pasen voor ons persoonlijk betekent, is uiterst belangrijk. Toch moeten we oppassen om de christelijke boodschap niet te veel te versmallen tot de enkele mens.

In onze samenleving is het christelijk geloof in de marge terechtgekomen en tot een privézaak geworden. En voor je het weet, durven wij als kerk niet meer de volle breedte van de betekenis van de opstanding te omarmen en te verkondigen.

De hymne in de brief aan de Kolossenzen wil ons leren dat Jezus Christus, als Hoofd van de kerk, helemaal betrokken is bij schepping en verzoening. Gods Zoon is de Eerstgeborene van de schepping en de Eerstgeborene uit de doden. Pasen laat zijn licht schijnen over heel het geschapene! Pasen is daarom ook het feest van de hoop voor de kosmos. Dit laatste is in onze tijd wel weer actueel. De zorgen over onze schepping zijn groot; voor de enkele mens veel te groot. Komt dat ooit goed?

Zuiver geloof

Een van de sleutelpassages over de relatie tussen Christus en de kosmos (Griekse woord voor de schepping; letterlijk betekent het ‘sieraad’) vinden we in de brief aan de gemeente van Kolosse. Paulus schreef hun een brief om hen op te roepen trouw te blijven aan het onderwijs dat ze van hem hebben ontvangen. De gemeente aldaar liep het gevaar meegenomen te worden in een bepaalde visie op de schepping in relatie met God; de zogenaamde Kolossensische filosofie (2:8). Het is een soort wijsgerige levensvisie die doet denken aan een mix van Joodse en heidense voorstellingen uit de toenmalige Hellenistische cultuur. Men probeerde door middel van ascese, voedsel- en kalendervoorschriften in contact te komen met de goddelijke sfeer om zich zo de ware wijsheid eigen te maken. Geloven in Christus Jezus hielp je in de zoektocht naar die wijsheid.

Dat is nu precies wat Paulus niet wil. Laat je geloof zuiver zijn. Zo komt hij met dat prachtige lied over God in de verzen 12-20 in hoofdstuk 1.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 april 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. Ton Jacobs
Ds. Ton Jacobs

is predikant van de protestantse Marekerkgemeente te Leiden.