Waar bent u naar op zoek?

Hoop voor de toekomst in Jesaja

09-06-2020

In het vierde artikel over Jesaja zoomen we in op Jesaja 56-66. De hoofdstukken 56-66 kunnen we het beste verstaan tegen de achtergrond van de Perzische tijd. Het centrale thema is ‘Hoop voor de toekomst’, schrijft ds. K. Timmerman.

Hoop voor Israël, voor Jeruzalem en voor de volken van de aarde.

In 539 voor Christus geeft Cyrus II de Grote, de koning van Perzië, toestemming aan het volk Israël om terug te keren naar Juda. ‘Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – de HEERE, zijn God, zij met hem en laat hij optrekken.’ (2 Kron.36:23) In Jesaja 45:1 wordt Kores zelfs een gezalfde van de Heere genoemd! Van het Edict van Cyrus is een bijzondere archeologische vondst gedaan: de Cyruscilinder, een cilinder van klei die rondom beschreven is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 juni 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.