Waar bent u naar op zoek?

Hoopvolle macht

ds. A.J. Mensink
Door: ds. A.J. Mensink
06-05-2021

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheüs 28:18

Is aan Jezus alle macht gegeven? Je zou het niet zeggen als je kijkt naar Zijn aanhang. Er zijn geen massa’s mensen die voor Hem knielen. We zien slechts een handjevol discipelen, van wie een deel nog twijfelt ook. Eerder een bewijs van onmacht dan van macht.

Tegen de macht van de Heere Jezus worden wel meer argumenten ingebracht. Hoe machtig is Hij als Hij kwaad en onheil niet tegenhoudt? Hoe machtig is Hij als Hij een continent als Europa niet bij Zijn Woord weet te bewaren? Een sinistere stem in ons hart vecht ons bij tijden aan: ‘Jezus machtig? Kom nou!’ Eeuwen (of waren het decennia?) geleden was dat anders. Van Jezus’ macht wist de kerk zich het toonbeeld. De macht ligt immers bij de meerderheid, nietwaar? Tot de secularisatie haar de macht uit handen sloeg. ‘Numeriek en geestelijk heeft de kerk weinig meer te betekenen in deze wereld’, schreef dr. J. Koopmans in 1937. Het lijkt met Jezus’ macht gedaan te zijn, een enkeling die er nog in gelooft… U misschien? Jij?

Zelfbeschikkingsrecht

Horen wij echter welke mond deze woorden spreekt? Het is de mond van de Opgestane uit de doden. In het overwinnen van de dood heeft de Heere Christus Zich de meerdere getoond van al wat machtig en oppermachtig leek. De dood kwam ons leven binnen in het kielzog van de zonde, de greep naar de macht. Wij stootten de troon van God omver, verwierpen Zijn gezag en gebod, ontzegden Hem de macht en verleenden onszelf het zelfbeschikkingsrecht. Wij hebben de wereld aan Gods machtsbereik onttrokken. En wat zich aan Gods machtsbereik onttrekt, komt onder de macht van de dood. Nog steeds. Als de opgestane Heiland spreekt over macht, bedoelt Hij niet zozeer het vermogen om alles naar Zijn hand te zetten. Die macht heeft Hij trouwens ook. Wij moeten leren dat Hij met die macht niet alles naar ónze hand zet, bijvoorbeeld wanneer wij ons in onze gebeden op Zijn macht beroepen. Dat Hij niet al onze gebeden overeenkomstig onze verlangens verhoort, ondergraaft Zijn macht niet maar onderstreept die juist.

Gezag

Wanneer de Heere bij Zijn hemelvaart spreekt over macht, is veelmeer het gezag bedoeld. Nu zelfs de dood zich aan Hem heeft moeten onderwerpen, eist Christus de gehoorzaamheid van de gehele schepping op. Hij eist voor Zijn Vader de gehele schepping terug. Om haar te herscheppen tot wat Zijn Vader ermee bedoelde: dat zij Zijn zichtbare Koninkrijk zou zijn. Een schepping die van a tot z geregeerd wordt naar de wetten van Gods heerlijk Koninkrijk. Een wereld van ongedeelde macht. Een sieraad (kosmos) dat eindeloos de heerlijkheid van zijn Maker vertoont en beantwoordt aan de volmaaktheid van de Drie-enige. Aan wie kan de Vader deze macht beter toevertrouwen dan aan Zijn eigen volmaakte Zoon (1 Kor.15:27)?

In de oude hemelvaartspsalm, Psalm 47, wordt het opvaren van de Heere verbonden aan het geven van Zijn rijksgeboden. De Heere oefent macht uit door Zijn Woord. Daarom worden de discipelen in de wereld uitgezonden om Zijn macht te proclameren en de volken door het Woord te onderwerpen.

Schijn van het tegendeel

Door de doop worden wij onder Zijn heerschappij gebracht om een leven lang in acht te leren nemen al wat Hij ons geboden heeft. De hemelvaart van Christus is daarmee een kritische proclamatie van Zijn macht in deze wereld. Zij kruisigt alle andere machten en roept ons op ons aan Zijn genadeheerschappij te onderwerpen. Jezus’ macht zien we daar, waar Zijn Naam wordt geheiligd, waar Zijn Koninkrijk komt en waar Zijn wil gedaan wordt. Zijn macht realiseert zich niet zonder slag of stoot, ook in uw en mijn leven niet. En waar Zijn macht zich uitbreidt, haalt het niet het witte papier van de krant maar de zwarte lijstjes waarop de namen van vervolgde christenen en kerken staan. Wie zei ooit dat Christus de wereld regeert, maar onder de schijn van het tegendeel?

Hoopvol getuigenis

Zoals de hemelvaart van Christus een kritische proclamatie van de macht is, zo is het gehoorzame leven van een christen een kritisch en hoopvol getuigenis dat de strijd om de macht in deze wereld beslist is en beslist wordt. ‘Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd’. (1 Kor.15:25)

ds. A.J. Mensink
ds. A.J. Mensink