Waar bent u naar op zoek?

HSV reageert op kritiek

06-12-2011

Zoals van de Statenvertaling na een aantal jaren een verbeterde editie verscheen, zo zal dat waarschijnlijk ook bij de HSV gebeuren. Fouten zullen eruit gehaald worden, schrijft Meta van de Wind.

Ook nu de Herziene Statenvertaling (HSV) in haar geheel is verschenen, blijft het mogelijk opmerkingen in te sturen. Bij veel vragen en kritische reacties is een duidelijke uitleg te geven. Maar het HSV-bestuur beseft goed dat er verbeteringen mogelijk zijn. Het bestuur staat open voor kritiek en neemt alle reacties serieus. Er is daarom een commissie ingesteld die alle opmerkingen die binnenkomen, beoordeelt.

Die beoordeling vindt dan wel plaats aan de hand van de uitgangspunten van de HSV. De doelstelling en de kaders van de HSV zijn gepubliceerd in De Statenvertaling herzien. Korte toelichting

, een bijlage bij de HSV. Waar kritiek terecht blijkt te zijn, zal er aanpassing plaatsvinden.

Ook in de kritische brochure Statenvertaling in de 21e eeuwvan de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) staan verbeteringsvoorstellen die mogelijk gehonoreerd zullen worden. Daarnaast zullen sommige opmerkingen tot nadere bezinning leiden.