Waar bent u naar op zoek?

Huisgodsdienst in coronatijd

30-03-2020

Nu we thuis zitten met onze kinderen, is er alle gelegenheid om samen uit de Bijbel te lezen en te zingen. Hoe kun je dit goed plannen? En hoe kun je dit het beste vormgeven? Lydia van den Noort geeft handreikingen.

Of ik iets wil schrijven over huisgodsdienst in deze tijd? Acute stress. Onze dag is overvol: met thuisonderwijs aan basisschoolkinderen en pubers; met crisisberaad vanuit werk over een eventuele corona-uitbraak op locatie; met een snelcursus online vergaderen in vier verschillende programma’s (zonder handleiding). Met afstemmen wie van ons boven kan zitten voor een videosessie en wie bij de kinderen blijft zitten om hen verder te helpen.

De hele dag bestaat uit plannen en organiseren, moet hier nog een artikel bij? Tot ik me ervan bewust word dat het hier dus juist om gaat. Tijd vinden. Tijd máken. Prioriteiten stellen om onderwerpen als huisgodsdienst te verweven in je gezinsleven. Hebben wij dit als gezin perfect voor elkaar? Zeker niet. Het blijft zoeken, proberen, aanpassen, leren met vallen en opstaan. Wat is daarbij helpend? 

Wees niet krampachtig. ‘U bent het zout der aarde,’ zegt Jezus tegen Zijn volgelingen (Matt.5). Niet ‘U moet het zout worden.’ Je bent het al, ook (juist!) voor je kinderen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 april 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.