Waar bent u naar op zoek?

Hulp Oost-Europa stimuleert gemeenteopbouw in Roemenië

15-10-2019

In Oost-Europa heeft de predikant soms als enige in een dorp gestudeerd. Het gemeentewerk komt meestal alleen op hem neer, vertellen Aart Peters en Teunie van de Water.

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) zoekt samen met hen naar mogelijkheden om gemeenteleden meer te stimuleren in het ‘ambt aller gelovigen’. Geleidelijk is de focus verschoven van diaconale hulp naar gemeenteopbouw. In de communistische tijd was het ondenkbaar dat gemeenteleden meedachten en meededen in het gemeentewerk. Ouderling (presbyter) was je voor de status. Geloofsgesprek was onmogelijk, want wie kon je vertrouwen? Diaconaat was ‘niet nodig’, want de staat zorgde immers voor iedereen.

Stichting HOE heeft altijd oog gehad voor het belang van toerusting van de gemeente. Regelmatig is dit in de contacten een punt van gesprek. Ondersteuning bij gemeenteopbouw is een van de speerpunten van HOE.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 oktober 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.