Waar bent u naar op zoek?

Ichthusgemeente Noordwijk wijzigt opzet catechismusprediking

01-09-2014

Voor ouderen klinkt de inhoud van de Catechismus nog vertrouwd in de oren, maar jongeren ‘hebben daar niet zoveel meer mee'. Daarom heeft de Ichthusgemeente in Noordwijk de opzet van de leerdiensten veranderd, schrijft ds. F. van Roest.

Graag willen wij in Noordwijk op een gereformeerde wijze deel uit maken van de Protestantse Kerk. Daarvoor is het wel nodig dat de generaties binnen de gemeente de kern van de gereformeerde belijdenis vatten. Het is onze opdracht om deze hoofdzaken door te geven van kind tot kind.

In veel gemeenten is de tweede dienst doorgaans een ‘leerdienst’. Decennialang is op deze wijze heel veel geloofskennis overgedragen tot zegen voor velen. In twee tot drie jaar is het mogelijk om de hele Catechismus ‘door te preken’. Sommigen kiezen voor ‘vraag voor vraag’, anderen preken ‘een zondag’.
Er zijn ook voorgangers die kiezen voor een thematische opzet: over doop, avondmaal, schepping, de eerste tafel van de wet, enz. De koppeling van een zondag aan een bijbelgedeelte wordt gehanteerd, bijv. kinderdoop en kinderzegening. Nog meer variaties zijn mogelijk. Door omstandigheden (vrije beurten, feestdagen, vakantieweken) duurt het toch nog wel even om het hele leerboek door te preken.

In de loop der jaren is er een keur van boeken bij de Catechismus verschenen. Wie een preek voorbereidt, kan putten uit tientallen waardevolle ‘commentaren’ bij dit praktische belijdenisgeschrift. De vraag-en-antwoordvorm maakt de uitleg helder en hanteerbaar. Wat moet je nog meer? Als ik maar studeer, komt het wel goed.
Aan bronnen en opbouw van de Catechismus ligt het niet, wanneer kennis van het gereformeerd belijden ontbreekt. Het is goed om ook aan de overdracht aandacht te besteden. Bij overdragen zijn allerlei dingen belangrijk. Wie draagt over en hoe? Wie is de hoorder en hoe luistert hij of zij? Welke taal spreekt de zender en wat is het taalveld van de kerkganger/ster, jong of oud?

In korte tijd, sinds de jaren zeventig, is er veel veranderd in maatschappij en kerk. Individualisme, flexibilisering, mondigheid en dergelijke hebben ons allen behoorlijk veranderd. Religie mag, maar niets moet. In 2014 worden ándere vragen gesteld op het terrein van het geloof en worden vragen ánders gesteld. In 1563 lagen de accenten anders dan in de 21e eeuw.