Waar bent u naar op zoek?

Identiteit van predikant

19-06-2012

Drie predikanten schreven een reactie op ‘Vrees en vreugde'. Auteur dr. W. Verboom evalueert hun bijdragen: ‘Ik zou graag willen dat er een gesprek ontstaat over de identiteit van de predikant.'

In de eerste reactie, die van ds. M. van Dam, treft mij zijn oprechte betrokkenheid bij wat ik heb willen zeggen. Bij de manier waarop je je geroepen voelde predikant te zijn in het levende netwerk van heel het dorp. Terecht wijst mijn jonge collega op de andere situatie waarin je vandaag predikant bent in een dorp. Dat vertaalt zich in de aard van de verhouding kerk en dorp.

Graag had ds. Van Dam ook gelezen welke valkuilen ik zie voor de jonge predikanten vandaag. Maar dat is niet de bedoeling van mijn boek. Ik wilde niet voorschrijven, maar beschrijven. Dat er vandaag – naast dezelfde – ook nieuwe valkuilen zijn dan in Benschop, is zeker waar.

Ds. H. Veldhuizen, nu emeritus predikant, destijds collega in de zustergemeente Lopik, staat met zijn reactie heel dicht bij mijn beleving van het predikantschap. Hij laat als vriend en broeder merken dezelfde dingen op soortgelijke wijze beleefd te hebben en van daaruit midden in het kerkelijke leven van vandaag te willen staan.