Waar bent u naar op zoek?

Ideologie

Drs. Elise van Hoek-Burgerhart
Door: Drs. Elise van Hoek-Burgerhart
13-10-2022

Je lichaam, je sekse, iets wat natuurlijk is, wat beschermd zou moeten worden, wordt politiek gemaakt en moet veranderen

Hoe mooi zou het zijn als kinderen de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap als vanzelfsprekend accepteren. Dat dacht de Franse filosoof Destutt de Tracy ruim tweehonderd jaar geleden. Zijn grote wens was kinderen beïnvloeden via het onderwijs. Daarom bedacht hij een nieuwe wetenschap, die hij ‘ideologie’ noemde. Volgens Destutt de Tracy was dit zelfs de beste wetenschap die er is: helemaal gericht op de studie van ideeën.

Religie speelt hierbij geen enkele rol. Integendeel, het is een obstakel voor gezonde logica en moraliteit. De Tracy legt uit wat een ideologie is. Eén: er is een politiek en maatschappelijk doel dat absoluut behaald moet worden. Twee: er vindt een herschrijving plaats van de meest gangbare ideeën, normen en waarden, zodat het doel bij voorbaat gerechtvaardigd is. En drie: er is ook altijd sprake van een gerichte keus van die middelen of instrumenten die nodig zijn om het hoogste doel daadwerkelijk te bereiken, een keuze die door de nieuwe normen en waarden al volop is gelegitimeerd.

We zien dit nu voor onze ogen gebeuren. De afgelopen weken stond de Transgenderwet op de Kameragenda. Met deze wet kan iemand zelf zijn of haar geslacht wijzigen bij de burgerlijke stand, zonder verklaring van een deskundige, zoals een psycholoog. Ook jongeren onder de zestien mogen dat straks doen. De wet is bedoeld voor transgenders, maar reikt veel verder. Het debat kent felle uitschieters. ‘Het is maar een letter, die M of die V, waar maak je je druk om?’, zegt de één. ‘Het is een mensenrecht, deze keuze ons onthouden is discriminatie’, zegt een ander. ‘Er wijzigt iets heel fundamenteels’, zeggen tegenstemmen. ‘Na deze wijziging is er wettelijk geen grondslag meer voor wat een man of een vrouw is’.

Je lichaam, je identiteit, je sekse, het huwelijk of gezin. Iets wat natuurlijk is, een gegeven dat beschermd zou moeten worden, wordt politiek gemaakt en moet veranderen. Eén voor één worden ze onder druk gezet en aangevallen. Er is geen twijfel meer, elke redelijkheid raakt weg. Je geslacht kies je zelf, hoe jong je ook bent. Wat de biologie je vertelt, is ondergeschikt. Wanneer we de wet veranderen, wordt dit de nieuwe waarheid. Ongeacht de gevolgen.

Drs. Elise van Hoek-Burgerhart
Drs. Elise van Hoek-Burgerhart