Waar bent u naar op zoek?

Ik heb geen mens

19-09-2017

In antwoord op Jezus’ vraag of hij gezond wil worden, zegt de verlamde man bij het badwater van Bethesda niemand te hebben om hem in het badwater te helpen, schrijft Rien Geluk.

‘Ik heb geen mens.’ (Joh.5:7) Wat een eenzaamheid spreekt er uit die klacht. Maar het is ook een aanklacht tegen het gebrek aan zorg voor deze man. Bij de schepping van de mens horen we de Schepper zeggen: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.’ (Gen.2:18) Essentieel voor het mens-zijn is het leven in relatie.

Verstoringen

Psychisch ziek zijn leidt tot allerlei verstoringen, waaronder de verstoring van het relationele functioneren. Dit zie je bijvoorbeeld bij depressie, waar gevoelens van minderwaardigheid, van falen en tekortschieten een rol spelen. Het contact wordt tot een last. Alle negatieve gedachten en het zich terugtrekken veroorzaken een isolement. Dat isolement komt ook voor bij sociale angst, waar de blik van de ander een bedreiging vormt. Schaamte voor jezelf en angst voor afwijzing geven veel spanning in sociale contacten, waardoor deze moeizamer verlopen. Je voelt je dan bevestigd in je eigen angst en gaat contacten vermijden. Het cirkeltje is rond.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 september 2017.