Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat - verlangen naar de eeuwigheid

Ik vind het leven nog zo mooi

Ds. C.H. Bijl
Door: Ds. C.H. Bijl
Pastoraat
24-03-2022

Als we genieten van het dagelijkse bestaan, kunnen we ons wel eens schuldig voelen. Moet je eigenlijk niet naar de eeuwigheid verlangen als je gelooft? De vraag kan naar boven komen of ons geloof wel echt is.

Ouderen, maar zeker ook jongeren, kunnen het weleens lastig vinden: aan de ene kant zou je moeten verlangen naar de eeuwigheid waarin alles goed is en God geëerd wordt, maar aan de andere kant kan het leven met kinderen en kleinkinderen, een aanstaand huwelijk of een leuke baan nog zo mooi zijn (zie kader). Is een schuldgevoel hierover terecht? Moet je naar de eeuwigheid verlangen als je gelooft?

Goede schepping

Het genieten van het leven hier en nu op aarde heeft als het goed is alles te maken met het geloof dat God de Schepper is van hemel en aarde. Van Hem zijn immers alle dingen afkomstig. Psalm 104 zingt in vers 14 en 15 van de Schepper: ‘Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.’ Het in dankbaarheid ontvangen van de schepping en het genieten van dat wat de Heere ons geeft, is zeker niet verkeerd. Calvijn schrijft in de Institutie dat bijvoorbeeld ons voedsel niet alleen noodzakelijk is, maar dat het ook voor vermaak en plezier is en dat de kleding er ook is voor sierlijkheid.

Daarbij komt dat we als mens niet geschapen zijn om te sterven. We hoeven geen verlangen naar de dood te hebben. Ook hoeven we ons niet schuldig te voelen als we genieten van de dingen die de Heere geeft. We mogen in dankbaarheid ons verblijden in dat wat de Schepper geeft. Dát is ook geloof: dat we beseffen dat we alles uit de hand van de hemelse Vader ontvangen.

Eer van God

Ondertussen leert Christus het ‘Onze Vader’ en bidden we dat de Naam van God geheiligd wordt en Zijn Koninkrijk komt. Als wij bidden, geeft de Heilige Geest ons het verlangen dat Gods eer wordt groot gemaakt en dat het om Zijn Naam gaat en verlangen we naar Zijn Koninkrijk. Hoe meer het verlangen in ons hart leeft dat God alle eer waard is, hoe meer we zien en aanvoelen dat Hij helemaal niet geëerd wordt in Zijn schepping. Het raakt ons dat de goede schepping vol onrecht is en het doet pijn dat de wil van de hemelse Vader niet gedaan wordt. Zo is het te begrijpen dat er in het Nieuwe Testament gesproken wordt van een andere en betere toekomst en een verlangen naar die toekomst. Daarom geloven we ook dat de Heere Jezus terugkomt om te oordelen en dan zal Hij alles wegdoen wat tegen de Vader ingaat.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.H. Bijl
Ds. C.H. Bijl

is predikant van de hervormde gemeente te Papendrecht.