Waar bent u naar op zoek?

Impressie van de Leicesterconferentie

24-05-2018

In de gemeente dreigen steeds meer dingen de prediking te verdringen. Een predikant moet echter allereerst zijn volle energie geven aan de prediking. Daarin mag hij niet verslappen, stelt dr. R.W. de Koeijer.

Alle gemeenteactiviteiten moeten juist voortkomen uit dit centrale werk. 

Dat onderstreepte de Amerikaanse Steven J. Lawson vorige maand tijdens de jaarlijkse Leicesterconferentie. Het thema van de conferentie was: de predikant als dienaar van Christus. Verschillende sprekers belichtten diverse kanten hiervan, zoals de prediking, de persoon van de prediker en zijn ervaringen in de dienst van het Evangelie.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 mei 2018.