Waar bent u naar op zoek?

In de gemeente vormen gelovigen samen één lichaam

26-09-2016

Je kunt als christen ook zonder de kerk geloven. Voor geloven, bidden en bijbellezen heb je niet direct een gemeenschap nodig. Als die stelling waar is, zou dat goed passen binnen het denken van onze tijd, analyseert ds. G. Lustig.

Voordat we deze stelling proberen tegen te spreken, is het goed om onszelf eerlijk een aantal vragen te stellen. Hoe komt het dat we soms zo moeilijk duidelijk kunnen maken waarom het belangrijk is dat je trouw naar de kerk gaat, dat je er zondags bij bent en elkaar ontmoet?

Waarom is het zo belangrijk dat je niet alleen meeleeft met de gemeente op de zondag, maar ook op andere dagen je steentje bijdraagt? Als mensen niet meer echt warm lopen voor het samen gemeente-zijn, wat doen we dan verkeerd? Zijn onze diensten verouderd? Voelen mensen zich niet meer aangesproken? Is alles wat we in de gemeente doen toe aan een update? Of is het alleen maar een logisch gevolg van het individualisme, waarin mensen blijkbaar minder behoefte hebben om samen te zijn. Als er dan dingen nog sámen worden beleefd, bijvoorbeeld na gebeurtenissen die ons allen raken, speelt de kerk vaak niet meer dan een rol in de marge.

Werk van God

Het zijn allemaal vragen die er toe doen. Waar we serieus mee bezig zullen zijn. Maar we hoeven de gemeente zelf niet opnieuw uit te vinden. Wij hebben de kerk niet bedacht. Het is het werk van God, de Heilige Geest. We zien vanaf Pinksteren heel duidelijk dat het Evangelie zelf gemeenschap

sticht. Al komen mensen persoonlijk tot geloof in Jezus Christus, ze blijven nooit alleen en gaan deel uitmaken van de gemeente. Handelingen 2 sluit af met de bijzondere woorden dat de Heere dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toevoegt. We lezen wat de kern van het gemeente-zijn is: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ (Hand.2:42) Binnen de christelijke gemeente is de gelovige ‘mens in relatie’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 30 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)