Waar bent u naar op zoek?

‘In de kerk, bij God’ opnieuw herdrukt

17-12-2020

Vanwege de bezinning op het eigene van de eredienst in kerkenraden en gemeenten is het een mooi bericht om hier te delen: vorige week verscheen de vijfde druk van In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst.

Deze uitgave belicht niet alleen de onderdelen van de kerkdienst, maar gaat ook in op actuele vragen. Richten we ons op doelgroepen in de kerkdienst? Hoe vormt een kerkenraad een visie op de muziek in de eredienst? Welke stijl past bij de eredienst? In hoeverre is de vormgeving van de kerkdienst door onze cultuur gestempeld? In al deze vragen beseffen we dat de sleutel voor het verstaan van de eredienst ligt in het besef dat de heilige God Zich genadig tot mensen richt. God is de Eerste. Hij roept mensen in Zijn huis, om (Ex. 25:22) ‘met u (te) spreken over alles wat Ik u (…) gebieden zal’. Voor bespreking in kringen en kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd.

In de kerk, bij God verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verleenden onder meer dr. M. van Campen, ds. C.H. Hogendoorn, ds. J.C. Schuurman, ds. L.W. Smelt, ds. A. Visser en prof. dr. W. van ’t Spijker. De uitgave verscheen bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 144 blz. en kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.