Waar bent u naar op zoek?

Hemelvaartsliederen bezingen profetisch koningschap van Christus

In de psalmen

Ds. A. Bloemendal
Door: Ds. A. Bloemendal
Heilsfeiten
09-05-2023

In een aantal psalmen wordt profetisch gesproken over de hemelvaart van Jezus Christus. We denken daarbij aan de Psalmen 24, 47 en 68. We bespreken kort de genoemde psalmen en vragen ons af wat deze ons leren over Hemelvaart en wat dit betekent voor de kerk op aarde vandaag?

Psalm 24

Hoewel het niet eenvoudig is om de historische setting van Psalm 24 te duiden, wordt vaak gedacht aan de geschiedenis uit 2 Samuël 6. Vanuit het huis van Obed-Edom wordt de ark in triomf naar Jeruzalem gebracht om daar uiteindelijk haar plaats te krijgen in de tabernakel.

Het eerste deel zingt over de heerschappij van God over de hele aarde, vervolgens over de ontmoeting tussen God en hen die rein van hart en handen zijn. Het laatste deel zingt over de komende Koning en roept de stad en haar bevolking op om deze geduchte Koning te ontvangen. Met name het laatste deel is door velen gezien als een profetische lijn naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, voordat Hij Zijn weg naar het kruis ging. Psalm 24 is daarmee wel beschouwd als een profetie van Jezus’ hellevaart in plaats van Zijn hemelvaart.

Toch heeft de kerk deze psalm vanouds opgevat als een hemelvaartslied. Immers, het komen van de ark wijst naar de ontmoeting tussen God en Zijn volk. God troont tussen de cherubim, en het verzoendeksel spreekt voor zichzelf. Daar wilde God via Mozes het volk ontmoeten. De ark wordt daarmee een voorafschaduwing van Jezus Christus, Die de volkomen verzoening zal brengen wanneer Hij komt. De plaats van de ark in het heilige der heiligen is de plaats van de hemel, waar ieder mag naderen die door het bloed van Christus gereinigd is (vs.4).

Psalm 47

Bij Psalm 47 kunnen we denken aan eenzelfde historische achtergrond als die van Psalm 24. Uit diepe vernedering komt de ark omhoog tot grote glorie op de berg Sion, waarin de heerlijkheid van God en Zijn regering vanuit Jeruzalem over de hele aarde gezien worden. Ook hier is weer sprake van het feit dat God regeert over heel de aarde (vs.8).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 mei 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. A. Bloemendal
Ds. A. Bloemendal

is predikant van de hervormde gemeente te Barneveld.