Waar bent u naar op zoek?

In de serie ‘Mensen rondom David’: Joab

06-06-2016

Veel hebben David en zijn legeroverste Joab gedeeld. Hun levensgeschiedenissen zijn nauw met elkaar verweven. Soms staan ze naast elkaar, soms woedt er een onderhuidse strijd, schrijft ds. M. Goudriaan.

David heeft veel aan zijn generaal te danken. Joab wordt in de Bijbel getekend als een dapper en kordaat opperbevelhebber. Doortastend optreden kan hem niet ontzegd worden en trouw aan zijn koning evenmin.

Er is ook een andere kant aan deze man: hij is hard en meedogenloos. Af en toe blijkt David wel erg veel ontzag voor hem te hebben.

Trouw

Zijn trouw aan David blijkt meer dan eens. Denk aan de geschiedenis van Uria en Bathseba. Joab krijgt opdracht om op een laffe wijze mee te werken aan de dood van Uria. Hij voert uit wat hem opgedragen wordt. Hier zijn indringende vragen te stellen: gaat het gebod van God niet boven het bevel van de koning?

Joab toont ook zijn trouw bij de opstand van Absalom. Tegelijk komt hier de ‘harde kant’ van Joab naar voren. Als hij Absalom aan een boom ziet hangen, maakt hij korte metten met hem ondanks het bevel van David om voorzichtig met de koningszoon om te gaan. David kan zoveel zeggen…

Een ander moment in de verhouding van de twee mannen is de volkstelling door David. Joab maakt duidelijk zijn bezwaren kenbaar. Op een terechte wijze spreekt hij over de Naam van de HEERE. Dat zijn we niet zo gewend van Joab, die niet altijd even geestelijk overkomt. Joab in zijn beste uren steekt gunstig af tegen de man naar Gods hart in zijn slechtste tijden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 10 juni 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)