Waar bent u naar op zoek?

In gesprek met de ambassadeur van Hongarije

07-10-2021

Het begon met een artikel in De Waarheidsvriend over de duiding van de geschiedenis, een duiding die niet lukt zonder het Woord van God. In die bijdrage refereerde ik aan recente wetgeving in Hongarije, onder meer de wet die bepaalt dat er in het bijzijn van kinderen jonger dan achttien jaar niet mag worden verwezen naar of ‘promotie’ gemaakt worden voor geslachtsverandering of homoseksualiteit. Na de commotie hierover wees de ambassadeur van Hongarije in ons land, András Kocsis, erop dat het huwelijk tussen een man en een vrouw, een heilige instelling, in lijn is met christelijke waarden en normen.

Een kleine drie maanden later, op 30 september, was ik te gast op de ambassade van Hongarije. Met Kocsis, sinds 2016 als hoogste diplomaat vertegenwoordiger van zijn regering in Nederland, sprak ik over de plaats van het conservatisme in ons land, de betekenis van christelijke waarden én de eeuwenlange verbondenheid van de kerk met de Hongaars Hervormde Kerk. Als kleine attentie overhandigde ik hem de recente boekjes van beide GB-voorzitters: Hoop en heiliging van ds. J.A.W. Verhoeven en Houd stand! van ds. J.J. ten Brinke. Toepasselijke titels! We sloten af met gebed om wijsheid voor de overheid, om beleid dat gedragen wordt door rechtvaardigheid en barmhartigheid. (PJV)