Waar bent u naar op zoek?

Wat hebben christendom en islam met elkaar te maken? Twee antwoorden

In gesprek met moslims

Ds. C.W. Rentier
Door: Ds. C.W. Rentier
27-11-2023

Onlangs kwamen twee boeken uit over moslims en de islam. Fouad Masri schreef een praktische gids voor evangelisatie onder moslims. Hij richt zich op aanknopingspunten bij moslims. Evert Schut haalt juist de essentiële verschillen tussen de koran en de Bijbel naar voren. Een totaal andere insteek.

Het boek Jezus’ liefde delen is een vertaling van Sharing Jesus with Muslims, geschreven door de in Amerika woonachtige Libanese christen Masri, directeur van The Crescent Project. Evert Schut, die veertig jaar werkzaam was voor Open Doors, publiceerde Het cruciale onderscheid. Beide auteurs hebben vanuit hun christelijke professie jarenlang gereisd door het Midden-Oosten en kennen de moslimwereld en de bronnen van de islam goed. Ze vertellen over hun ervaringen. Beiden zijn overtuigd van het fundamentele verschil tussen islam en christelijk geloof. Toch is het karakter van beide boeken sterk verschillend.

Evangelisatie onder moslims

Het boek van Masri is een praktische gids voor evangelisatie onder moslims en het begeleiden van hen die tot geloof komen. Hij ziet voldoende aanknopingspunten bij moslims om de Christus van de Schriften aan hen bekend te maken en heeft daar grote verwachtingen van.

Schut probeert aan de hand van Bijbel en koran aan te tonen dat islam en christelijk geloof niets met elkaar te maken hebben en stelt het vreselijk onrecht en lijden dat christenen in de wereld van de islam wordt aangedaan, aan de kaak. Evangelisatie onder moslims komt bij hem vrijwel niet ter sprake. Wellicht houdt Schut rekening met een breder (deels seculier) lezerspubliek.

Omwille van een verbetering van de positie van christenen in de wereld van de islam pleit hij ervoor dat christenen en moslims in een interreligieuze dialoog naar elkaar toe bewegen. Hij laat de vraag open of de Chinese taoïstische filosoof Tsjwang-tse een goed advies geeft om boven de verschillen uit te stijgen, de eenheid te zien en daarnaar te leven. Toch is hij pessimistisch of dit de positie van christenen zal verbeteren.

God en Allah

Meteen in het voorwoord kondigt Schut aan dat hij ‘voor het leesgemak’ het woord ‘God’ gebruikt voor zoals wij (christenen) Hem kennen vanuit de Bijbel en het woord ‘Allah’ zoals hij gepresenteerd wordt vanuit de koran. Schut is zich goed bewust dat beide woorden hetzelfde betekenen en dat Arabische christenen het woord Allah gebruiken, omdat er geen ander woord voor God is in het Arabisch. Hij vermeldt zelfs dat Maleisische christenen in de problemen zijn gekomen, omdat de overheid hen verbiedt nog langer het woord Allah in hun Bijbel te gebruiken uit vrees dat moslims daardoor gaan ontdekken wie Allah werkelijk is en de islam verlaten.

Wanneer wij voor het leesgemak op deze manier Allah voor de islam reserveren, is het echter de vraag of we niet meegaan met de argumentatie van moslimoverheden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor Arabischtalige christenen. Het hoeft geen betoog dat Masri, als Arabisch christen, …

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.W. Rentier
Ds. C.W. Rentier

is directeur van de stichting Evangelie & Moslims.