Waar bent u naar op zoek?

In Gods huis geplant

19-12-2016

Vandaag neem ik de tijd om terug te blikken. 33 jaar geleden kwam er een verandering in mijn leven, die te vergelijken is met het verplaatsen van een plant. Mijn leven werd met wortel en al uit de bodem van mijn geboorteland gegraven en in een vreemde bod

Langzaam maar zeker begon de plant te wortelen en zich aan de nieuwe omgeving aan te passen. Na een paar jaar was er niets meer van het overplanten te zien. Ik was een plant geworden die goed gedijde in de nieuwe bodem. Door de jaren heen heb ik veel mensen leren kennen die net als ik van hun geboortegrond zijn weggehaald en in de grond van Amerika zijn overgeplant.

Aantrekkelijke bodem

De meeste inwoners van dit land zijn overgeplante mensen. In sommige gevallen is het overplanten eeuwen geleden gebeurd, in andere is het van recenter datum. De bodem van dit land is aantrekkelijk, doordat alle staten verenigd zijn door één gezamenlijk doel: één natie onder heerschappij van God, en vrijheid en gerechtigheid voor iedereen (‘One nation, under God, with liberty and justice for all’ uit de Amerikaanse Pledge of Allegiance, de belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag). Sinds het ontstaan van dit land hebben vele bekwame mannen als president leiding gegeven om de burgers op dit pad voor te gaan.

Helaas lijkt ook onkruid welig te tieren op Amerikaanse bodem. Daarvan zijn het laatste presidentschap en de verkiezingen in november het bewijs. Zoals ik in mijn vorige artikelen betoogd heb, is het morele verval in de laatste acht jaar geëscaleerd. Is iets traditioneel? Weg ermee! Is iets tegen Gods Woord? Legaliseren maar! De vervelende resultaten daarvan werden zichtbaar in twee somber makende presidentskandidaten, die samen weerspiegelen wat er in Amerika aan de hand is.

Dankbaar

Toch zijn ons gezin, de kerk waar we lid van zijn en de christenen om ons heen (en daarnaast nog eens 63 miljoen Amerikanen) dankbaar voor de verkiezingsuitslag – ook al begrijp ik de weerstand tegen de persoonlijke levenswijze van Donald Trump. We hebben zelfs een speciale dankzeggingsbijeenkomst in onze gemeente gehouden.

Om eerlijk te zijn ben ik verbaasd over de afwijzende reactie van veel van mijn Nederlandse vrienden op onze positieve houding ten opzichte van de verkiezingsuitslag. De belangrijkste uitkomst van deze verkiezing is dat de Republikeinse Partij opnieuw het presidentschap, het Huis van Afgevaardigden en het Congres in handen heeft. Tot nu toe zijn degenen die als minister zijn gevraagd, mensen die de grondwet willen handhaven in plaats van wijzigen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 27 december 2016.