Waar bent u naar op zoek?

In Goudswaard starten

29-12-2020

Ds. C. Budding deed intrede net voordat de eerste lockdown op 13 maart inging. Hoe heeft de predikant de afgelopen periode ervaren en lukt het om ondanks alle beperkingen een band met de gemeente in Goudswaard op te bouwen?

Op 1 maart 2020 werd ik bevestigd in een stampvolle kerk in Zuid-Beijerland,’ vertelt ds. Budding. ‘De week erop was er een bevestigingsdienst van ambtsdragers in een overvolle kerk, en na biddag was alles over. Dat viel niet mee. Ik had net twee keer catechisatie gegeven. Je wilt op bezoek en ineens ligt alles plat. Toch was er bij mij ook een gevoel van grote dankbaarheid voor het feit dat we onder normale omstandigheden bevestigd konden worden. Terugkijkend ervaren mijn vrouw en ik dat wij al zeer veel gemeenteleden kennen. Door alles wat ondanks coronacrisis door mocht gaan, is dat tóch gebeurd!’

Steun uit de gemeente

Voor de kinderen viel de situatie niet mee. ‘Onze kinderen waren net twee weken op school, toen de scholen op slot gingen. Er zijn vijf kinderen meegegaan naar Goudswaard en ineens zaten we met zijn allen thuis. Dat vergde veel aanpassingsvermogen. De jongsten die nog op de basisschool zitten, moesten thuis ineens door mijn vrouw begeleid worden. Zij zelf ondervonden weinig problemen, omdat genoeg vriendjes en vriendinnetjes de pastorie(tuin) wisten te vinden, maar voor mijn oudere kinderen viel het echt niet mee. Wel hebben we veel steun uit de gemeente ervaren. Naast alle kaarten die we gehad hadden, kregen we nu weer veel berichtjes en kaarten om ons te bemoedigen. We kregen zelfs een complete pannenkoekenmaaltijd aangeboden. Dat was hartverwarmend.’

Via de telefoon

Ds. Budding moest niet alleen in de nieuwe gemeente zijn weg vinden, maar ook het predikantschap zelf nog ontdekken. ‘Ik merk dat de crisis je ook creatief maakt. Als de vanzelfsprekendheid wegvalt, probeer je nieuwe wegen te vinden. Gelukkig was ik niet helemaal onervaren door mijn onderwijs- en pastoraatservaring. Daarom ben ik op zoek gegaan naar manieren om toch de mensen te leren kennen. Velen heb ik via de telefoon benaderd. Het mooie daarvan is dat je dan in kortere tijd met meer mensen in gesprek komt. Tegelijkertijd was de jeugd (Goudswaard is een heel jonge gemeente!) actief. Zij hielden op Tweede Pinksterdag een gemeentedag, waarbij heel de gemeente uitgenodigd werd in de pastorietuin, in groepjes van dertig personen. Zo konden we op anderhalve meter elkaar buiten ontmoeten. Er was voor van alles gezorgd, inclusief een patatkraam. Deze dag is enorm goed bezocht, zodat wij als echtpaar echt de kans kregen om velen te ontmoeten.’

Blijvende verbondenheid

De gemeente van Goudswaard heeft zich op allerlei manieren ingezet om vorm te geven aan blijvende onderlinge verbondenheid. ‘Wij hebben binnen een paar weken na de lockdown een camera geïnstalleerd. Wekelijks was er op dinsdag een muzikale fruitmand en op donderdag een pastoraal uur waarbij ik in gesprek ging met gemeenteleden. Wij hebben twee predikanten, ds. D. Boers en ds. P.C.H. Kleinbloesem, in onze gemeente; zij schoven ook aan. We hielden een serie over het onderwerp ‘geloof en gevoel’.

Hierbij waren jongeren aanwezig om de avond muzikaal te ondersteunen. Gemeenteleden konden via de app reageren op ons gesprek. Mooi, hoe mensen zich op deze manier in het hart lieten kijken. Ik kijk met dankbaarheid terug op het werk dat we in coronatijd al mochten doen.

Natuurlijk zijn er zorgen over verliezen. Toch ben ik niet somber. Ik zie dat de Heere de coronacrisis wil gebruiken om mensen weer in de kerk te brengen. Daar mogen we in Goudswaard getuige van zijn. De Heere bewaart en bouwt Zelf Zijn kerk.’