Waar bent u naar op zoek?

In Jezus’ Naam of om Jezus’ wil?

02-04-2013

Is er verschil tussen bidden ‘om Jezus' wil' of ‘in Jezus' Naam'? Ds. A.J. Sonneveld over hoe we ons gebed besluiten.

Hoe we hebben te bidden en hoe we ook ons gebed hebben af te sluiten, leert de Heere Jezus met het gebed dat Hij ons heeft geleerd, het Onze Vader. De afsluiting van dit gebed luidt: ‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen’. De afsluiting van dit gebed wijst ons de weg: we bidden in vertrouwen op de macht van God. We hebben geen verwachting van onszelf, maar leven in vertrouwen op God.

De Heidelbergse Catechismus legt in Zondag 52 deze woorden als een lofprijzing uit. We richten ons dus op Gods Koninkrijk, macht en luister.

Daaruit komt de vraag op of wij op deze wijze bidden ook als we onze gebed op een andere manier besluiten. Want er zijn ook andere wijzen om ons gebed af te sluiten. De Heere Jezus wijst erop dat we mogen bidden in Zijn Naam (Joh.14:13-14 en Joh.16:23). Wat mogen we vragen in Zijn Naam? Een plaats in het Vaderhuis, de weg tot God en de Heilige Geest.